Comisii

A. COMISII CU CARACTER PERMANENT
 
1. COMISIA PENTRU CURRICULUM responsabil: prof. Stafie Carmen-Elena
 
2. COMISIA PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT responsabil: prof. Bordei-Laiu Corina-Nicoleta
 
3. COMISIA PENTRU PREVENIREA ȘI ELIMINAREA VIOLENȚEI, A FAPTELOR DE CORUPȚIE ȘI DISCRIMINĂRII ÎN MEDIUL ȘCOLAR ȘI PROMOVAREA INTERCULTURALITĂȚII responsabil: prof. Fîcă Micșunica
 
4. COMISIA DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ȘI PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ responsabili: prof. Mitrea Cătălin-Ionuț;                           prof. Buzău Dorina
 
5. COMISIA PENTRU CONTROL INTERN MANAGERIAL responsabil: prof. Bordei-Laiu Corina-Nicoleta
 
 
B. COMISII CU CARACTER TEMPORAR
 
1. COMISIA PENTRU PROGRAME ȘI PROIECTE EDUCATIVE consilier educativ: prof. Gușă Andreia-Liliana
 
2. COMISIA PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI EVOLUȚIE ÎN CARIERĂ responsabil: prof. Năstasă Nadia-Alina
 
3. COMISIA DE ÎNCADRARE, PROMOVARE ȘI SALARIZARE responsabil: prof. Năstasă Nadia-Alina
 
4. COMISIA PARITARĂ responsabil: prof. Năstasă Nadia-Alina
 
5. COMISIA PENTRU FRECVENȚĂ, COMBATEREA ABSENTEISMULUI ȘI A ABANDONULUI ȘCOLAR ȘI MONITORIZAREA COPIILOR CU PĂRINȚI PLECAȚI ÎN STRĂINĂTATE responsabil: prof. Fîcă Micșunica
 
6. COMISIA DE CONSILIERE ȘI ORIENTARE ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ responsabil: prof. Buzău Dorina
 
7. COMISIA PENTRU PROGRAME ȘI PROIECTE CU FINANȚARE EUROPEANĂ responsabil: prof. Năstasă Nadia-Alina
 
8. COMISIA DE ÎNTOCMIRE A ORARULUI ȘI ORGANIZAREA SERVICIULUI PE ȘCOALĂ responsabil: prof. Buzău Dorina
 
9. COMISIA DIRIGINȚILOR responsabil: prof. Otic Roxana-Elena
 
10. COMISIA DE EVIDENȚĂ ȘI GESTIONARE A MANUALELOR ȘCOLARE responsabili: prof. Stafie Carmen-Elena;                           prof. Coca Ana-Maria
 
11. COMISIA DE INVENTARIERE, CASARE ȘI PATRIMONIU responsabil: prof. Năstasă Nadia-Alina
 
12. COMISIA RECEPȚIE VALORI MATERIALE responsabili: prof. Gușă Andreia-Liliana;                           prof. Buzău Dorina
 
13. COMISIA DE ELABORARE A REGULAMENTULUI DE ORDINE INTERIOARĂ responsabil: prof. Grama Irina-Cătălina
 
14. COMISIA DE MOBILITATE A PERSONALULUI DIDACTIC responsabil: prof. Stafie Carmen-Elena;
 
15. COMISIA CE RĂSPUNDE DE PROBLEMATICA RECHIZITELOR ȘCOLARE responsabil: prof. Năstasă Nadia-Alina
 
16. COMISIA PENTRU ACORDAREA BURSELOR, A SPRIJINULUI FINANCIAR EURO 200 responsabil: prof. Năstasă Nadia-Alina
 
17. COMISIA DE ÎNSCRIERE DIN UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT - ADMITERE responsabili: prof. Năstasă Nadia-Alina;                           prof. Buzău Dorina
 
18. COMISIA DE VERIFICARE A DOCUMENTELOR ȘCOLARE ȘI A RITMICITĂȚII NOTĂRII responsabil: prof. Coca Ana-Maria
 
19. COORDONATORUL ACTIVITĂȚILOR DIN CADRUL STRATEGIEI NAȚIONALE DE ACȚIUNE COMUNITARĂ prof. Buzău Dorina
 
20. RESPONSABILUL CU VERIFICAREA MODULUI DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL prof. Gușă Andreia-Liliana

Comments are closed.